نگاهی به دوران طلایی پس از ظهور

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول

فرجام جهان در اکثر مکاتب الهی و حتی غیرالهی بسیار درخشان و مطلوب تصویر می شود ، بیشترین و دقیق ترین اخبار از آینده بشریت و جهان توسط روایات شریف می باشد که جهانی پر از صفا و مهربانی و معنویت و عبودیت را پس از ظهور آخرین حجت حق(ع) بر روی زمین به تصویر می کشد ، این دوران طلائی بشریت آنچنان درخشان است که به حق می توان آن را بهشت روی زمین نامید ، حتی نگاهی گذرا به این دوران طلائی قلبها را به شوق آورده و بالهای آرزوی انسانها را برای نفس کشیدن در آن عصر نورانی می گستراند ، ما تلاش کرده ایم در مقاله ای دو قسمتی که از منابع و مراکز معتبر تهیه شده است نگاهی گذرا داشته باشیم به مختصات آن عصر درخشان وعده داده شده ، امید آنکه بزودی با ظهور آخرین منجی بشریت این دوران آسمانی هرچه زودتر آغاز گردد.

نگاهی به دوران طلائی پس از ظهور - قسمت اول


تا آن جا که در حافظه تاریخ به یادمانده است هیچ گاه انسان از اندیشه و رویای بهتر زیستن فارغ نبوده و همیشه نگاهش برای یافتن آینده ای بهتر در سایه عدل و مساوات و امنیت کامل دوردست هار ا نظاره می کند . این رؤیا، در زندگانى انسان به گونه هاى مختلفى تبلور یافته و بارزترین نمونه از آن را در اندیشه مدینه فاضله مى یابیم

انسان با توجه به طبع جستجوگرش، همواره به سرانجام دنیا مى اندیشیده است. همه ادیان الهى و بیشتر مکاتب بشرى درباره پایان تاریخ اظهار نظرکرده اند . در همه پیشگویى هاى مربوط به آخرالزمان، خبرهاى نگران کننده اى وجود دارد، ولى اغلب بر این امر اتفاق نظر دارند که پایان کار بشر، روشن و امیدوارکننده است. در متون زرتشتى به صراحت از دوره طلایى بشر در پایان جهان یاد شده که پس از آشوبها و بلاهای بسیار ,با ظهور سوشیانس آخرین منجى آن دوران طلایی بشر محقق خواهد شد. در ادیان ابراهیمى، بیش از آیین ها و مکاتب دیگر بر دوره طلایى بشر در پایان تاریخ، تاکید گردیده و در عهد عتیق، برقرارى سعادت و عدالت در سراسر جهان پیش بینى شده که به وسیله "ماشیح " محقق مى شود. در عهد جدید نیز به این مطلب پرداخته شده و در مکاشفه یوحنا نیز به برقرارى صلح وآرامش جهان در پایان آن اشاره شده است. دیدگاه قرآن نیز درباره سرانجام بشر، خوش بینانه بوده و در آن، پایان دنیا را روشن و سعادت آمیز میداند.

البته عده ای به اشتباه اعتقاد دارند که ظهور همان قیامت است و پس از آن زندگی نخواهد بود

در پاسخ باید گفت که قیامت غیر از ظهور است.

امام خامنه ای مد ظله در این باره فرمودند: «بعضی خیال می کنند حضرت که آمدند، آخر دنیاست! نه، تازه شروع دنیا و شروع تاریخ بشریت است، حرکت تاریخی انسان آن وقت است، آنوقت است که استعدادهای انسان ظهور خواهد کرد. هنوز این دانشی که بشر تا امروز پیدا کرده، در مقابل استعدادهایی که خدا در وجود بشر گذاشته صفر است. اگر حضرت آمدند و دنیا پر از عدل و داد شد ولی آن هنگام، آخر عمر باشد و منتظر صور اسرافیل باشیم این که کار نشد، بشر، چند هزار سال با این زحمت کار کند، بعد حضرت بیایند و دنیا را پر از عدل و داد کنند و بعد هم دنیا تمام شود. وقت ظهور حضرت، دنیا تازه شروع می شود با آمدن حضرت اول زندگی بشر، اول تاریخ و اول رشد و تعالی بشری به صورت کلان است.

انتظار، سال سوم، شماره هشتم و نهم، تابستان و پاییز 1382، فصلنامه علمی تخصصی ویژه امام مهدی(عج) صفحات 9 و 10.


جهان نفس تازه می کند


انسانها همیشه در آرزوی رسیدن به جامعه ای هستند که در آن، آسایش، رفاه، امنیت و خواسته های معقول وجود داشته و به آسانی به آن برسند، عدالت و برابری نیز خواسته آرمانی دیگر انسانهاست. در نگرش قرآن، آفرینش و کیهان برای انسان و تأمین نیازهای مادی و معنوی اوست، از این روی عظمت انسان وقتی روشن می شود که عظمت هستی شناخته شود. وقتی این رویکرد و نگرش در قرآن نسبت به انسان وجود دارد، باید هدفی مهم وغایتی بزرگ برای او در پیش روی باشد. بعثت انبیای الهی را نیز می توان از عظمت انسان و اهمیت وجودی او شمرد که خداوند او را بزرگ داشته و تکریم نموده و رسولانی از جانب خود برای آشنایی با زندگی درست و راه راست در خدمت انسان قرار داده است. این انگیزه نیز از غایتی بزرگ برای انسان خبر می دهد. از این روی، انسان با تأمل در این امور، به تأمل در هدفی بزرگ می رسد که آینده او را تعیین می کند.

دانشمندان بزرگ برای رسیدن انسان به بستر حرکت به سوی تعالی و جامعه ای ایده آل برنامه و طرحهای علمی آرمانی ترتیب داده اند تا انسان ضمن رسیدن به نیازهای «ادنی» به نیازهای «اعلی» متوجه و متمرکز شود. افلاطون نقشه «اتوپیا» برای انسانیت طرح می کند. ابونصر فارابی از «مدینه فاضله» سخن می گوید، توماس از «شهر آفتاب» می گوید، «مور» به «بهشت زمینی» نوید می دهد، مارکس جامعه بی طبقه را برای آینده تاریخ پیش بینی می کند. رویکرد نخبگان بشری به سوی جامعه آرمانی و رسیدن به آن بوده و برای رسیدن به آن طرحهای فراوانی ارائه داده اند. بنابراین انسان در هستی مقام و منزلتی دارد و رسیدن به غایت عالی برای او مهم است، این خود نکته ای مهم است که انسانها در کنار نیازهای مادی، به یک ضرورت توجه خاص دارند و آن هدفمندی تاریخ است. هر کس بر اساس جهان بینی خود هدفی برای تاریخ پیش بینی می کند. پیامبران الهی از آن غایت سخن گفته اند و برای تحقق آن کوشیده و در این راه ایثار و جهاد نموده اند. پیشوایان راستین ما نیز از آن سخن گفته اند و از آینده پیش روی انسان و شرایط آن خبر داده اند، اما همواره موانعی برای رسیدن انسان به این مرحله از معرفت وجود داشته، در این راستا سؤالهایی مطرح می شود. جوامع انسانی به سوی تشکیل جامعه ای بزرگ در حرکتند که آرمانهای مشترک و بزرگ داشته باشد؟ جهت حرکت و رویکرد جامعه جهانی به کدام سوی رهبری می شود؟ توصیف جامعه ای که فراروی بشر است، چگونه است؟ آیا جامعه ای که شیعه در عصر ظهور در انتظار آن است، همان جامعه آرمانی تمام انسانهاست؟ خلاصه اینکه جامعه مهدوی چگونه جامعه ای است و چه مشخصاتی دارد که میتواند جامعه آرمانی مشترک بین انسانها باشد

؛ انسان قرنهاست در حسرت ایجاد امنیت در جهان است، سلاحهای آتشین و بمبهای اتم علاوه بر خاک و خون کشیدن انسانها، موجودات دیگر را نیز به آتش خشم و هوی و هوس می سوزاند و نظام هستی را به هم می زند، در روزگاری که جنایتهای استعمارگران و امپریالیسم و صهیونیسم، انسانیت را به ستوه آورده و از زندگی نا امید کرده و یأس را بر زندگی انسانها حاکم نموده است، انسان عصر حاضر چشم انتظار نجات بخش آسمانی است، چنانکه پیش از برانگیخته شدن انبیای الهی، در چنین انتظاری به سر می برد. . دین اسلام ایدئولوژی و جهان بینی استواری برای رهایی انسان از سرابهای مهلک ارائه داده و از منجی بزرگی سخن گفته که فراتر از اندیشه های زمینی  است. شیعه جامعه ای آرمانی را برای رهایی از زنگارها و زنجیرهای اسارت قابل تحقق و تجلی می داند که با ندای فطرتهای پاک سازگار است و به تشکیل جامعه مهدوی منجر خواهد شد.

 

 

سالهاست که از شروع غیبت حضرت ولی عصر ارواحنافداه می گذرد و چه بسیار منتظران دلسوخته ای که حسرت به دل ماندند و آرزوی ظهور مولا را با خویشتن به زیر خاک بردند،چه بسیارند آنان که هم اکنون بی صبرانه، پایان شب سیاه غیبت و ظهور خورشید امامت را به انتظار نشسته اند. درست است که پیشوایان معصوم علیه السلام از تعیین وقت برای ظهور نهی کرده اند ، اما از سوی دیگر همواره روح امید و انتظار را در میان شیعیان و پیروان خویش زنده نگاه داشته اند.

با مرور روایات در می یابیم که فتنه ها و آزمایش های عصر ظهور سخت و پیچیده خواهد بود و این خود هشداری است برای همگان که پیوند معنوی و ارتباط قلبی خویش را با امام عصر علیه السلام مستحکم ساخته و با توسل به ائمه ی اطهار علیهم السلام به ویژه ساخت مقدس امام زمان علیه السلام ثبات قدم ، یقین کامل، معرفت ، بصیرت و ملکه ی فرقان برای شناخت حق و باطل را از این بزرگواران طلب کنند تا مبادا خدای ناکرده در گیرو دار رویدادهای پیش از ظهور و دوران ظهور اسیر فتنه ها و فتنه گران شده یا به وادی شک و حیرت بیفتند

 

بسیاری از مردم خصوصاً شیعیان خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام که با دیدگانی اشکبار از درد هجران و دلی خونبار از طول انتظار چشم به راه ظهور منجی عالم بشریت، امام عصر حضرت بقیة‌الله روحی فداه می‌باشند، بسیار علاقه‌مند هستند که بدانند چهره‌ی جهان هستی در دوران پرشکوه دولت حق و وضع زندگی در ایام ظهور منتقم خون ستمدیدگان و حامی مستضعفان حضرت صاحب‌الزمان علیه‌السلام چگونه خواهد بود؟!

 

حقیقتا جامعه مهدوی چه ویژگیهایی را داراست که این چنین همگان از ابتدای خلقت تا کنون آرزوی تشکیل چنین جامعه ای را داشته اند و تلاشهای انبیاء الهی هم در راستای ایجاد چنین جامعه ای بوده است

 

در راس جامعه مهدوی پیشوا و امامی  خواهد بود که

وجه اللّه است و مظهر جمال وجلال خداست

باب اللّه است و دروازه همه معارف الهى

نور اللّه است و  نور خاموشى ناپذیر خداو  ظاهر کننده همه معارف و حقایق توحیدى

علم الهدى است و نشان مسیر حقیقت  و پرجم هدایت

عین الحیوة است و منبع حیات حقیقی

العدل المشتهر و ناشر العدل است و عدالت مشهور و تحقق بخش عدالت موعودو برپا دارنده عدالت

السیف الشاهر است و شمشیر از نیام برآمده در اقامه عدل و داد

ربیع الأنام و نضرة الأیّام است و سرفصل شکوفایی انسان و سرّ سرسبزی دوباره تاریخ

محیى المؤمنین  و معزّ المؤمنین است و احیاگر مؤمنان و حیاتبخش دلهاى اهل ایمان و عزت بخش مومنان

منجى المستضعفین است و  نجات دهنده مستضعفان و رهایی بخش استضعاف کشیدگان

معدن العلوم النبویّه است و گنجینه دانشهاى پیامبرى و خزانه معارف نبوى.

المدّخّر لتجدید الفرائض و السنن است و ذخیره شده براى تجدید واجبات و سنن الهى.

المؤمّل لاِحیاء الکتاب وحدوده است و  امید براى زنده ساختن دوباره قرآن و حدود آن.

مؤلف شمل الصلاح و الرضااست و الفت دهنده دلها بر اساس رضایت و درستکارى

بقیّة اللّه باقیمانده خدا در زمین و ذخیرةالله ذخیره ی خدا بر روی زمین است

وعداللّه الّذى ضمنه است و وعده ضمانت شده خداو پیمان تخلّف ناپذیر الهى


. حکومتی که در راس آن رهبری مانند حضرت مهدی علیه السلام با صفاتی بارز قرار دارد که درهای دانش به روی او گشوده است، طبعا از نظر علمی پیشرفت شگفت انگیزی خواهد داشت. در حکومت آن حضرت با اجرای برنامه های آسمانی آن چنان انسان ها از نظر شخصیت پرورش می یابند که گویی آنان غیر از انسان هایی هستند که در گذشته زندگی می کرده اند.

اقتصاد جامعه شکوفا گشته و فقر و تنگدستی رخت برمی بندد. آبادانی همه جا به چشم می خورد و بازرگانی رونقی شایان توجه می یابد و کشاورزی بر اثر فراوانی باران رونق می یابد. در روایت است که خداوند برای او(مهدی عج) برکت را از آسمان فرو می فرستد.

معنویت نه با علم، نه با سیاست، نه با آزادى، نه با عرصه‌هاى دیگر، هیچ منافاتى ندارد؛ بلکه معنویت روح همه‌ى اینهاست. میتوان با معنویت قله‌هاى علم را صاحب شد و فتح کرد؛ یعنى معنویت هم وجود داشته باشد، علم هم وجود داشته باشد. دنیا در آن صورت، دنیاى انسانى خواهد شد؛ دنیائى خواهد شد که شایسته‌ى زندگى انسان است. دنیاى امروز، دنیاى جنگلى است. دنیائى که در آن علم همراه باشد با معنویت، تمدن همراه باشد با معنویت، ثروت همراه باشد با معنویت، این دنیا دنیاى انسانى خواهد بود. البته نمونه‌ى کامل این دنیا در دوران ظهور حضرت بقیةاللَّه (ارواحنا فداه) اتفاق خواهد افتاد و از آنجا - من این را اینجا عرض بکنم - دنیا شروع خواهد شد.

امام خامنه ای مدظله

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664

علامه کورانی در وصف دوران پس از ظهور در کتاب عصر ظهورصفحه 327 چنین  می نویسد:

اگر مأموریت آن حضرت فقط برچیدن ظلم و زنده کردن دوباره اسلام و برپایى تمدن عادلانه الهى و پرتو افشانى آن بر جهان باشد کافى است ، اما علاوه بر آن ،تکامل شگرف زندگى بشر از نظر مادى نیز با مراحل گذشته ، هر چند مترقى وپیشرفته باشد قابل مقایسه نخواهد بود .

این تحول عمیق و سریع ، بسترى براى راهیابى به ژرفاى هستى و دستیابى به اسرار آسمان ها و ساکنان آن ایجاد مىکند و این موضوع مقدمه اى خواهد بود براى کشف بزرگترین رازهاى عالم یعنى گشودن درهاى علوم غیب و باخبر شدن از وقایع جهان پر رمز و راز آخرت .

اکنون ویژگی ها و خصوصیات حکومت حضرت مهدی (عج) که تاریخ بشری به سوی آن پیش می رود و همه چشم انتظار آن دوران  هستند را به طور اجمال ذکر می کنیم.  رهبری این حکومت جهانی با حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفداء خواهد بود. وقتی آن حضرت ظهور کرد حکومتش که تجسم آرمان های دیرینه بشریت مظلوم است، ویژگی هائی خواهد داشت که برخی از آنها بدین قرار است

 

1- دولت جهانی

حکومت او یک حکومت جهانی است و شرق و غرب عالم را فرا خواهد گرفت و او وارث روی زمین و حاکم علی الاطلاق خواهد بود.

در این دوران که جهان به سوی سقوط و تباهی پیش می رود و درهای امید برای نجات بسته شده و سازمان های جهانی کار آیی لازم را ندارند لزوم حکومت جهانی بر اساس عدالت و آزادی احساس می شود مردم به دنبال منجی می گردند که آنها را از این وضعیت نجات دهد. توجه به جامعه جهانی در حال حاضر نیز ریشه در همین احساس نیاز دارد احساس نیاز به پیشوایی عادل و رهبری الهی و آسمانی که با فدرتی بی بدیل سراسر زمین را از لوث ستمگران پاک گرداند و حکومتی جهانی بر اساس فطرت انسانی و عدالت را ایجاد نماید.

2-دولت عدالت

به راستی که در قیام قائم هیج ویژگی به اندازه عدالت و مساوات برجستگی نداشته و روشن نشده است روایات بسیاری در خصوص عدالت گستری آن حضرت آمده که نشان می دهد دامنه عدالت حضرت تا اقصی نقاط عالم و زوایای ناپیدای جامعه گسترده خواهد بود

 

3-دولت کریمه

از بارز ترین ویژگیهای حکومت حضرت مهدی عج دولت کریمه است .آرمانشهری حقیقی که با امید به مدد و رحمت الهی و پس از تحقق وعده ی الهی مبنی بر وراثت و امامت صالحان  و مستضعفان و ظهور حکومت عدل مهدی عج شکل خواهد گرفت

 

4-دولت صالحان

از روزی که قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند تا امروز هیچگاه زمین از ظلم ظالمان تهی نبوده و زمین همواره شاهد اه و ناله مظلومان تحت ظلم بوده است . شاید در نگاه نخست چنین به نظر آید که برچیدن بساط ظالمان امری غیر ممکن است چون تا کنون چنین بوده که هرگاه نسلی از ظالمان و مستکبران نابود شدند نسلی دیگر جانشینشان شده اند. اما حکمت و مقدر خداوند بر آن قرار گرفته که بر ظلم ظالمان هم پایانی باشد چه پایانی!

 

5-دولت مستضعفان

ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین سوره قصص -2

خداوند در قرآن وعده داده است که مستضعفان را وارثان زمین خواهد کرد

امام باقر ع و امام صادق ع تحقق این وعده الهی را به زمان ظهور حضرت مهدی تعبیر کرده اند

 

6-دولت امنیت

در دوران قبل از ظهور و هنگامه ی ظهور آن حضرت شرایط ناامنی و فساد و ظلم بر جهان چیره گشته و در هر جای دنیا فریاد مظلومان خسته از ظلم و ستم به گوش می رسد  همانگونه که در حال حاضر نیز شاهد ظلمها و ناامنیها در سراسر جهان هستیم در فلسطین , بحرین ,عربستان,در کشورهای به اصطلاح متمدن غربی امنیت رخت بربسته است و روزی نیست که اخباری از ظلم و تجاوز و تعدی به انسانهای بی گناه و مظلوم را در رسانه ها نبینیم.

در حکومت حضرت مهدی عج با برنامه ریزی دقیق در مدتی کوتاه امنیت در همه ی زمینه ها به جوامع بر میگردد و مردم در سایه امنیت واقعی زندگی خواهند کرد امنیتی که تا کنون بشریت به خود ندیده است.

 

7-دولت رفاه

مدینه فاضله اسلامی مدینه رفاه و آسایش همگانی است رفاه و تنعم به شکلی که دیگر نیازمند و صاحب حاجتی در جامعه یافت نشود و دلیل مهم این امر توزیع عادلانه ثروت ها و منابع است

 

8-آخرین دولت

اخرین دولت به این معناست که هم آخرین و مترقی ترین حکومت و زمامداری است و هم به این معنا که پس از آن دولت دیگری حاکمیت نمی یابد و تا قیامت ادامه خواهد داشت.

 

اکنون به بررسی هر یک از ویژگیهای حکومت مهدوی  می پردازیم


 

1- دولت جهانی

در این دوران که جهان به سوی سقوط و تباهی پیش می رود و درهای امید برای نجات بسته شده و سازمان های جهانی کارآیی لازم را ندارند لزوم حکومت جهانی بر اساس عدالت و آزادی احساس می شود مردم به دنبال منجی می گردند که ناجی آنها از این وضعیت باشد  توجه به جامعه جهانی در حال حاضر نیز ریشه در همین احساس نیاز دارد احساس نیاز به پیشوایی عادل و رهبری الهی و آسمانی که با فدرتی بی بدیل سراسر زمین را از لوث ستمگران پاک گرداند و حکومتی جهانی بر اساس فطرت انسانی و عدالت را ایجاد نماید.

 

 

 

تمام پیامبران الهی به دنبال محقق کردن هدفی واحد بودند و آن هدایت مردم و حاکم کردن دین حق است و این همان هدفی است که همه ی دسته ها و گروه ها را زیر پرچم مهدی منتظر روحی فداه جمع میکند

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون

او همان کسی است که رسولش را با هدایت و دین ارسال کرد تا علی رغم مشرکان آن را بر تمام ادیان حاکم گرداند    سوره توبه 33

امام موسی بن جعفر(ع) در ذیل این آیه  فرمودند: هنگام قیام مهدی عج است که اسلام را بر تمام ادیان حاکم می گرداند      منتخب الاثر ج2 ص 35

وجود نجات‌ بخشی‌ که‌ بشریت‌ را به‌ سوی‌ آسایش‌ و رهایی‌ و ایجاد جامعه‌ جهانی‌ متکی‌ بر عدالت‌ و آزادی‌ و حقیقت‌ سوق‌ دهد، در تمام‌ کتب‌ و صحف‌ آسمانی‌ و مذاهب‌ گوناگون‌ خبری‌ متواتر است‌. این‌ مطلب‌ صرفاً یک‌ خطابة‌ مذهبی‌ یا شعاری‌ دینی‌ نیست‌ بلکه‌ حقیقتی‌ است‌ که‌ از واقعیت‌ نشأت‌ گرفته‌ و در اعماق‌ اندیشه‌ و ضمیر وجود انسان‌ نهفته‌ است‌. هر انسان‌ صاحب‌ دردی‌ که‌ ناراحتی‌ و فشار و ترس‌ و ناامنی‌ را چشیده‌ باشد به‌ آن‌ ایمان‌ دارد. هر عقل‌ و اندیشه‌ای‌ به‌ راحتی‌ می‌فهمد که‌ بنای‌ جهان‌ بر عدالت‌ و توازن‌ است‌ نه‌ ظلم‌ و هرج‌ و مرج‌ و هرگونه‌ هرج‌ و مرجی‌ ساخته‌ دست‌ بشر است‌ و اگر عدالت‌ بر جهان‌ حاکم‌ نشود آنگاه‌ عدالت‌ الهی‌ امری‌ لغو، عبث‌ و بیهوده‌ محسوب‌ می‌گردد. در حالی‌ که‌ عدالت‌ هدف‌ همه ادیان‌ و رسالت‌ دین‌ اسلام‌ است‌ که‌ مخاطبش‌ همه بشریت‌ بوده‌ است‌ و توان‌ بالایی‌ در ایجاد وحدت‌ جهانی‌ دارد که‌ نقطة‌ شروعش‌، برادری‌، صلح‌، گذشت‌، چشم‌پوشی‌ و وحدت‌ است‌

اسلام‌ دینی‌ جهانی‌ است‌ که‌ قوام‌ بخش‌ بنای‌ جامعه‌ بشری‌ است‌ چنان‌ که‌ خداوند به‌ پیامبرش‌ خطاب‌ کرده‌:
و ما أرسلناک‌ إّلا رحمة‌ للعالمین‌  تو را مایه‌ رحمت‌ برای‌ جهانیان‌ فرستادیم‌.     سوره‌ انبیاء(31) آیه‌ 107


و ما أرسلناک‌ إّلا کافّة‌ للنّاس‌ تو را بر همة‌ مردم‌ فرستادیم‌.     سوره‌ سباء(34) آیه‌ 28


این‌ دینی‌ که‌ روزی‌ جهان‌ را از سردرگمی‌ جهالت‌ و ظلمات‌ حیرت‌ نجات‌ داد روزی‌ دوباره‌ با عزت‌ و به‌ اذن‌ خداوند ـ تبارک‌ و تعالی‌ ـ برای‌ نجات‌ و خلاصی‌ بشریت‌ و سروری‌ مسلمانان‌ باز خواهد گشت‌ که‌ قرآن‌ کریم‌ بدان‌ چنین‌ بشارت‌ داده‌ است‌:
و نرید أن‌ نمنّ علی‌ الّذین‌ استضعفوا فی‌الارض‌ و نجعلهم‌ أئمّة‌ و نجعلهم‌ الوارثین‌
ارادة‌ ما بر این‌ تعلق‌ گرفته‌ که‌ محرومان‌ زمین‌ را امام‌ و وارثین‌ زمین‌ گردانیم‌.    سوره‌ قصص‌(38) آیه‌ 5

خداوند تعالی‌ در قرآن‌ کریم‌ می‌فرماید:
هوالذی‌ أرسل‌ رسوله‌ بالهدی‌ و دین‌ الحق‌ لیظهره‌ علی‌الدین‌ کلّه‌ و لوکره‌ المشرکون‌. سوره‌ توبه‌(9) آیه‌ 33
او همان‌ کسی‌ است‌ که‌ رسولش‌ را با هدایت‌ و دین‌ حق‌ ارسال‌ کرد تا علی‌رغم‌ میل‌ مشرکان‌ آن‌ را بر تمام‌ ادیان‌ حاکم‌ گرداند.


امام‌ هفتم‌(ع‌) ذیل‌ این‌ آیه‌ فرمودند:
یظهره‌ علی‌ جمیع‌ الادیان‌ عند قیام‌ القائم‌(ع‌).
هنگام‌ قیام‌ مهدی‌(ع‌) است‌ که‌ اسلام‌ را بر تمامی‌ ادیان‌ حاکم‌ می‌گرداند
.  الکافی‌، کتاب‌ الحجة‌، ج‌ 1، ص‌ 432، ح‌ 91 به‌ نقل‌ از: منتخب‌الاثر، ج‌ 2، ص‌ 35

از برنامه های امام مهدی (ع) تشکیل حکومت فراگیر جهانی است، و اداره همه اجتماعات از یک نقطه و با یک سیاست و برنامه. در آن دوران و به دست امام بزرگ انسان، آرمان والای تشکیل جامعه بزرگ بشری و خانواده انسانی تحقق می پذیرد، و آرزوی دیرینه همه پیامبران و امامان و مصلحان و انسان دوستان برآورده می گردد.

پیامبر اکرم (ص) فرمود:
... و الذی بعثنی بالحق نبیا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج فیه ولدی ... و تشرق الارض بنوره و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب
... سوگند به آنکه مرا به حق به پیامبری برانگیخت اگر از دنیا جز یک روز نماند، آن روز را خداوند می گستراند تا فرزندم مهدی قیام کند. پهنه زمین به نور او روشن گردد و حکومت او شرق و غرب گیتی را فرا گیرد

کمال الدین 1/280

 

در اولین گام برای ایجاد حکومت جهانی ایمان آوردن پیروان ادیان دیگر به حضرت مهدی عج و گرد آمدن زیر پرچم حاکمیت ایشان می باشد و در ثانى حقیقت همه ادیان، دعوت جوامع وملت هاى بشرى به همبستگى و اتحاد زیر پرچم ایمان به خدایى واحد بوده است، و ارزش ها و باورها و مسلمات مشترکى که رفتار و منش انسانى را در تمام جهان مستحکم کند . به همین جهت است که تمام ادیان، توقع و انتظار ظهور مهدى (ع) را دارند، و آن زمان که ظهور کند با علائم و نشانه هایى که به راحتى شک را از آن ها برطرف مى کند به شخص او ایمان مى آورند. آرى، به همراه او عیسى بن مریم (ع)، خروج مى کند و پشت سر حضرتش نماز مى خواند.

از امام باقر(ع) نقل شده است: وقتى حضرت مهدى (ع) قیام کند، پرچم رسول خدا، انگشتر سلیمان و سنگ و عصاى موسى را ظاهرمى کند. غیبة نعمانى ص 238 به نقل از موعود نامه

در روایت دیگری از امام محمد باقر ع نقل شده : وقتی که ده هزار نفر نزد او جمع می شوند هیچ یهودی و مسیحی و هرکه غیر خدا را می پرستد باقی نمی ماند جز آن که به او ایمان می آورد و تصدیقش میکند و یگانه امت امت اسلامی می شود

نور الابصار باب 2 ص 155 به نقل از: امام مهدى (ع)از ولادت تا ظهور ترجمه دکتر فریدونى 587.

حضرت مهدى (ع) در خلال ارتباطات جهانى وتوانایى و قدرتش بر یکى کردن روش ها و منش ها در تمام نقاط جهان، جهانى کردن خویش را به ظهور مى رساند. حضرت صادق (ع) در مورد نداى آسمانى فرمودند: هر قومى به زبان خویش آن صدا و ندا را مى شنود

بحار الانوار ج 52 ص 205.

و این در حالى است که زبان، یکى از مشکل ترین و جدى ترین موانع و سدها در مسیر ارتباطات بشرى است که ازگفت وگوها و ایجاد ارتباطات متقابل ممانعت به عمل آورده و آن ها را به جدایى و تفرقه و گوشه نشینى سوق می دهد اما حضرت مهدی عج با هر قومی با زبان خودشان سخن خواهد گفت.

جهان بشرى که از بحران ها ضربه هاى فراوان خورده است در مسیر جهانى شدن به سمت مخالف تحقق سعادت بشرى سیر مى کند، حال آن که بشریت آرزویش عدالت است که از درد فراقش هماره به خود پیچیده است. درخت صبر و تحمل بشریت در این راستا آن زمان که آن امام منتظر، پرچم عدالتش را بر سر ظلم وستم مى کوبد به گل خواهد نشست.

پس از تحقق عدالت، امنیت گسترش مى یابد، جرم و خلاف کارى ها پنهان و ناپیدا مى گردد. امام باقر(ع) درباره امنیت و امان در زمان حضرت مهدى (ع) مى فرمایند: پیرزنى ضعیف و ناتوان از شرق به سمت غرب جهان مى رود و احدى او را اذیت و آزار نمى کند. ینابیع الموده ص 423.

با از بین بردن مرزها و حدود جغرافیایى، حکومت جهانى حضرت مهدى (ع) تکامل مى یابد. و موانعى که به دست خود بشر ساخته شده برداشته مى شود و او به منتهاى آرزو وخواسته اش که آزادى در عمل و تحریک زندگى و حیاتش مى باشد، مى رسد. زمین است که وطن هر انسان در عصر حضرت مهدى (ع) مى شود. امام صادق (ع) فرمودند: مؤمن در زمان قائم، چنان مى شود که شخصى که در شرق است برادرش را در غرب مى بیند و او هم همین طور. امام مهدى (ع) از ولادت تا ظهور ص 53 6 به نقل از: حق الیقین.

جامعه بشرى به وحدت واقعى که جنگ ها، نابسامانى ها، بحران ها و مشکلات را ریشه کن سازد، دست نخواهد یافت مگر این که به مسائل اساسى و عوامل واقعى که جمعیت بشرى را مى تواند جمع کند، نظر بیفکند. و شکى نیست که مسائل مادى جز عاملى براى ایجاد اختلاف و جنگ و بهره کشى از همدیگر نیست. در حالى که عقل و فطرت عواملی هستندکه بشریت را به اصل خویش هدایت مى کنند و رسیدن به حقیقت وجودى جز با یک رهبرى واقعى همانند تکامل عقلى و بازگشت به فطرت و تبرى جستن از موانع کشنده ناشى از خودپرستى ممکن نیست که آن هم عصر عدالت، آزادى، امنیت و سعادت یعنى عصر امام منتظر حضرت مهدى (ع) است

نشریه موعود شماره 33 ص 49

امام باقر (علیه السلام) در تفسیر این آیه از قرآن کریم: «و قاتلوهم حتى لاتکون فتنة و یکون الدّین للّه» مى فرماید:

تأویل این آیه هنوز نیامده است. پس زمانى که تأویل آن فرا رسد، آنقدر از مشرکین کشته مىشوند تا بقیّه، خداى عزّوجلّ را به آیین توحید پرستش نمایند و هیچ آثارى از شرک باقى نماند، و این امر در قیام قائم ما، تحقق خواهد یافت.

امام صادق (علیه السلام) نیز فرمود: «اذا قام القائم لایبقى أرض اِلاّ نودى فیها شهادة أن لا اِله اِلاّ اللّه و أنّ محمداً رسول اللّه».

«زمانى که حضرت قائم قیام کند، هیچ سرزمینى نمى ماند مگر اینکه نداى شهادتین ـ لا اِله اِلاّ اللّه و محمد رسول اللّه ـ در آن طنین اندازد

جهان روزی را در پیش دارد که در آن روز تمام کشورها به یک کشور واحد بدل میشود مرزهای جغرافیایی برداشته شده و حکومت جهانی بر اساس عدالت و آزادی تشکیل میگردد و یک دین و یک رهبر بر جهان حکومت می کند.و آن دین اسلام خواهد بود به رهبری و امامت حضرت صاحب الامر عج و در این هنگام است که حکومت جهانی حضرت مهدی کامل می شود

 

پس از تحقق عدالت امنیت گسترش یافته  و با از بین رفتن مرزها و حدود جغرافیای جکومت جهانی حضرت مهدی عج کامل می شود

پیامبر، صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌ فرمود:

/ 0 نظر / 24 بازدید