امام زمان میگوید:مارا یاری کنید ،ذلیلمان نکنید

در زمان ظهور امام زمان می فرماید:

شمارا به خدا سوگند!به حق خدا وبه حق پیامبرش ن بر شما!میخواهم که مرا یاری کنید.در برابر کسانی که به ما ظلم کردند، از ما محافظت کنید.ما را ترساندند وبه ما ظلم کردند ومارا از دیار وفرزندانمان راندند، وبرما جور کردند وحقمان را سلب کردند واهل باطل برما دروغ بستند.

خدارا،خدارا،مارادرنظر آورید.ذلیلمان نکنید.ومارا یاری کنید که خدای تعالی شما را یاری خواهد کرد.

                                                                                       بحار الانوار،جلد52،ص229

(((این همان (هل من ناصر ینصرنی) امام حسین است،پس بکوشیم یزیدی نباشیم)))

/ 0 نظر / 52 بازدید