یاران سید علی

 بسم الله الرحمن الرحیم

مژده ای دل که نهان گنج خدابازآید                       ازسفر یار سفر کرده ی ما باز آید

چهره ازپرده نمایان بکندحضرت دوست               یارمابرسراین صحن وسرابازآید            

 

امروز میتوان با تکیه بر ایمان ها ی قوی فرزندان زهرا(س) گفت که اگر دشمنان از 

سرهایمان کوه بسازندنخواهیم گذاشت فرزندانمان در کتاب تاریخشان بخوانند سید علی تنها ماند.

www.abasaleh-mahdi.persianblog.irwww.abasaleh-mahdi.persianblog.ir

/ 0 نظر / 73 بازدید